Från den svenska skärgården

Odlingen av mikroalgerna Haematococcus pluviailis sker i en noga kontrollerad anläggning i Gustavsberg utanför Stockholm. I odlingsanläggningen jobbar runt 30 stycken personer med att odla, skörda och kvalitetsgranska algerna.
top image

AstaReal producerar naturligt Astaxanthin genom att utsätta algerna för näringsbrist vilket leder till att algen producerar astaxanthin som en skyddsmekanism. Algmjölet skördas och tillsätts sedan i en kapsel tillsammans med vitamin C och E. Vitamin C bidrar även till immunsystemets normala funktion och till att reducera trötthet och utmattning.